HSP’ ers en Familieopstellingen

Geschreven voor: De Cocon, nieuwsbrief van de vereniging voor hooggevoelige Personen, jaarg. 2 nr. 11 okt 2006 

HSP’ ers en Familieopstellingen

Toen ik begon aan mijn bewustwordingsproces bestond het begrip HSP’er nog niet, maar de astroloog die ik meer dan 20 jaar geleden consulteerde, vestigde onmiddellijk mijn aandacht op het feit dat “mijn maan” in vissen staat en dat dit wil zeggen dat ik op tussen-menselijk niveau “het gras kan horen groeien”. Het betekende enerzijds dat mezelf moest leren beschermen tegen heel wat vreemde invloeden. Anderzijds zo maakte de astroloog mij duidelijk, is het ook een mooie gave als iemand leert zijn gevoeligheid in goede banen te leiden en tegelijkertijd bij zichzelf kan blijven.
Na jaren van leren, zelfontwikkeling maar ook crisissen, voel ik mij nu met mijn hoge sensitiviteit relatief goed in mijn vel. Het werken met Rebirthing hielp mij goed om het belastende uit mijn opvoeding los te laten, met Energiewerk leerde ik mijn energieën te richten en mij beter te beschermen. Uiteindelijk hielpen Familieopstellingen mij bijzonder goed om mij te bevrijden van emotionele lasten, die ik onbewust meedroeg vanuit mijn familie.
Ik geef nu zelf Familieopstellingen in België en Nederland en kom heel frequent mensen tegen die zonder meer als HSP’er te herkennen zijn. Soms weten zij dit zelf, soms weten zij dit niet maar het zijn meestal mensen die, net zoals ik deed, heel veel ‘meedragen’ vanuit hun familie. Dat kunnen emotionele lasten zijn van individuele familieleden of van verstoringen van uit het hele ‘familiesysteem’.
Een Familieopstelling maakt dan ook direct en onmiskenbaar duidelijk dat in iedere familie onzichtbare banden en verbindingen tussen alle familieleden bestaan en dat niet verwerkte trauma’s, conflicten, oorlogsleed of andere gebeurtenissen niet verdwijnen. Zij worden doorgegeven aan de volgende generatie.
Juist omdat HSP’ers enorm gevoelig zijn voor het leed van anderen, zijn zij bijna automatisch de meest belaste personen van heel het familiesysteem.
Iedere HSP’er groeit natuurlijk in een familie op en als er problemen zijn in de familie (bv. langdurige spanningen in de relatie van de ouders) gaat het HSP-kind met zijn gevoeligheid proberen tussen de ouders te bemiddelen, bondgenoot van één van de ouder te worden of een weg Te vinden door bv. ziek te worden of lastig te doen om de ouders van hun eigenlijke problemen af te leiden.
Wat het kind ook doet, het wordt voor hem vanzelfsprekend erg lastig.
Nog lastiger wordt het voor het gevoelige kind als het met een onverwerkt trauma uit een vroegere generatie van zijn familie verbonden is. Dat kan het oorlogsverleden van de grootvader zijn, de aan wiegedood gestorven tante of de vroeg gestorven vader van de moeder ...
Het hoog sensitieve kind vangt de verstoring op en draagt het met alle kracht mee, soms met destructieve gevolgen zoals depressie, concentratieproblemen of ziekte. Al dat meedragen gebeurt natuurlijk volledig onbewust. Later, als volwassene, voelen we alleen een zware emotionele last op onze schouders of zijn we gewoon niet gelukkig. Onze hooggevoeligheid wordt door de grote belasting eerder als vloek dan als zegen aangevoeld. Ieder beetje stress is dan te veel er is geen energie meer voor een mooi leven en het bestaan als HSP’er wordt heel erg lastig.

Hoe functioneren Familieopstellingen en kan een HSP’er iets aan hebben?
In een familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij worstelt (familie, relatie, groep, symptoom). Hij kiest een representant (plaatsvervangend persoon) voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is en plaatst deze -volgens zijn innerlijk beeld en gevoel- in de ruimte en in relatie tot elkaar. Het bijzondere aan dit werk is dat de representanten toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de echte personen. Zo kunnen zij de emotionele lasten en spanningen, die in de familie aanwezig zijn, vrij aanvoelen en hun waarneming mededelen.
Juist het feit dat de representanten onafhankelijk kunnen waarnemen, maakt het mogelijk emotionele lasten, verstrikkingen genoemd, aan het licht te brengen. De therapeut werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing voor het probleem te vinden (bv emotionele lasten teruggeven) en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde en gewijzigde opstelling gehaald om die op hem te laten inwerken en alle emotionele verstrikkingen los te laten. Dat geeft een nieuw beeld en gevoel aan de cliënt.
Dit nieuwe beeld en gevoel vervangt dan het oude. Precies zoals het oude je leven onbewust bepaalde, zo bepaalt nu het nieuwe je leven. Vanuit dezelfde onbewuste diepte manifesteren zich de daaruit voortvloeiende veranderingen in je leven.
Wat kan een HSP’er aan een opstelling hebben?
Zoals ik reeds in het begin beschreven heb zijn het juist de gevoelige personen in een familie die het meest last kunnen ondervinden van eventuele aanwezige verstoringen, uitsluiting of andere onverwerkte trauma’s. HSP’ers kunnen dus een hele bevrijding tijdens een opstelling ervaren en leren zware, emotionele lasten bij de personen te laten bij wie ze horen.
Ook wanneer een HSP’er alleen als representant (zonder eigen opstelling) deelneemt is het een uitstekende leerervaring; zich leren afgrenzen, plaatsvervangend emotionele ladingen teruggeven, leren welke innerlijke houdingen ontspannen.......en natuurlijk op een heel bijzondere manier gebruik maken van je natuurlijke vermogens, het is een unieke ervaring.
Maar het is voor hooggevoelige personen soms belastend zich frequent in andere mensen in te voelen.
Voorzichtig dus en goed doseren; beter een keer een rol als representant weigeren want representant zijn is natuurlijk altijd vrijwillig. Slechts een dag deelnemen i.p.v. een heel weekend of aan de avondreeks deelnemen met hoogstens twee opstellingen per avond maakt het voor HSP’ers draaglijk.

Wil je even nagaan of een opstelling iets voor jou zou kunnen betekenen? Even de vragenlijst op mijn web-site bekijken en als er verschillende feiten van zwaar lot in jouw familie aanwezig zijn zou een opstelling zinvol kunnen zijn.

Indra T. Preiss

Meer info over HSP/ De Cocon, nieuwsbrief van de vereniging voor hooggevoelige Personen: www.hspvlaanderen.be