Organisatieopstellingen - emotionele intelligentie in de praktijk

Met deze nieuwe en zeer effectieve methode krijgt u een antwoord op de vraag:
wat is er werkelijk aan de hand?

Organisatieopstellingen brengen u meteen bij de basis van een probleem of beslissing.

Organisatieopstellingen bieden u een extra dimensie.
- zij geven zicht op de onderliggende verborgen oorzaken.

Een opstelling duurt slecht 45 min. en geeft in die korte tijd antwoorden op complexe problemen.
Het is een instrument om oplossingen te vinden op alle management- en organisatie vraagstukken.

Bij voorbeeld:

 • We hebben al veel geïnvesteerd in dit team, maar niets blijkt te werken om het team goed te laten functioneren, wat is hiervan de oorzaak?
 • Is er nog een mogelijkheid om dit team te laten functioneren of moeten we dit team ontbinden?
 • Waarom is het binnen deze organisatie zo lastig om besluiten te nemen?
 • We willen dit graag structureel verbeteren en de organisatie slagvaardiger maken.
 • Waarom is er structureel zo’n hoog ziekteverzuim op deze afdeling?
 • Waarom is het binnen deze groep zo lastig om genomen besluiten uit te voeren?
 • Waarom wordt er zo veel door dit Managementteam naar de directie gekeken en nemen we zelf weinig initiatieven?
 • Wat is zo kenmerkend voor leiderschap binnen deze organisatie?
 • Wat is de oorzaak van het vertrek van klanten en wie definiëren we als onze klanten?

Dit zijn vragen die vele managementconsultants zullen herkennen. De aanpak zal vaak neerkomen op de volgende stappen:

 • onderzoek naar de geschiedenis van de betreffende groep, wat hebben ze al gedaan?
 • interviews met meest direct betrokken en inventariseren wat hun probleemperceptie is
 • mogelijke tests bij de leden
 • presentatie van de bevindingen en een rapportage op een teamdag
 • bespreken van interventies en actieplan.

Deze methode is volstrekt gelegitimeerd en werkt ook in veel gevallen.

Het kan echter zijn dat de traditionele adviesaanpak al een aantal keren is toegepast en dat men merkt dat het effect van een interventie even aanwezig is, maar dat het team toch heel snel terugvalt in oud gedrag. De patronen blijken heel hardnekkig verankerd binnen het team.

ls u daadwerkelijk de onderliggende problemen wilt oppakken is het werken met organisatieopstellingen aan te raden.

Methodiek


Literatuur:
De praktijk van organisatieopstellingen.
Hellinger, B., Beaumont H., Weber G., Altamira-Becht,