Rebirthing

Rebirthing is een ademtechniek waarbij de in- en uitademing verbonden worden. Er wordt in een vloeiende beweging geademd, zo intens mogelijk en zonder zich op te spannen. Een dergelijke ademhaling laat een intense energiedoorstroming in het lichaam ontstaan.
Daardoor kunnen oude, verdrongen gevoelens omhoog komen. Als we die gevoelens toelaten en ons erin ontspannen, lossen emotionele blokkades voelbaar op en komen diepe inzichten vanzelf. Inner Child werk en gevisualiseerde Familieopstellingen zorgen voor nog meer verdieping. We ademen door ons verdriet, oude pijn of ingehouden woede. Op het einde van een Rebirthingsessie bevinden we ons meestal in een diepe ontspanning, vaak in meditatie -compleet uit ons hoofd- het lichaam helemaal voelend, herboren.

Hoe werkt het:
Je ligt veilig op een matras en begint te ademen. Langzaam verbind je de in-en uitademing met elkaar. In het begin voel je je een beetje duizelig, je handen beginnen te tintelen, zinderingen gaan door je lichaam. Dit is een teken dat de energie de cellen zuivert op lichamelijk niveau.
Op emotioneel niveau voel je dat oude, verdrongen gevoelens omhoog komen. Als je die gevoelens toelaat en je ontspant erin, lossen emotionele blokkades voelbaar op. Door deze manier van toelaten, loslaten en overgave komen meestal diepe inzichten en herkenningen vanzelf.
Die zijn nodig om onze gevoelens ook op het mentale niveau te kunnen verwerken.
Omdat Rebirthing één van de meest intense spirituele zuiveringstechnieken is, is het absoluut noodzakelijk de eerste 10 tot 20 sessies onder begeleiding te doen.

De spirituele betekenis van Rebirthing:
Van hebben naar Zijn

De in- en uitademing verbinden tot één grote stromende beweging brengt ons hele leven in een stroming. De inademing is het JA voor het leven - hoe vrijer en intenser we inademen, hoe intenser, liefdevoller en rijker ons leven. De uitademing is de overgave aan het leven; het loslaaten.
Het JA zeggen en de overgave brengen ons direkt in het hier en nu. De dualiteit van in- en uitademing wordt tot één beweging verbonden. Hoe dieper we ons erin laten vallen, hoe meer we ons één-voelen met alles wat Is. We komen dan meer en meer op een zijnsniveau waar onze waarneming veel bewuster en fundamenteler is.
In het begin van het hele proces is Rebirthing een therapeutische techniek. Als we dieper en dieper gaan wordt het echter een inwijdingstechniek die ons tot aan de deur van Verlichting brengt.

Lees het artikel met Indra in De Standaard 14 november 2009

Voor individuele sessies is een telefonische afspraak noodzakelijk.
Tel: 0032 (0) 3 / 825 53 74

Algemene voorwaarden en annulatievoorwaarden aub lezen voor inschrijving