Familieopstellingen volgens Bert Hellinger
Representant zijn

Als representant aan Familieopstellingen deelnemen is boeiend en leerrijk.
Het is de ideale manier om kennis te maken en een goede voorbereiding op je eigen Familieopstelling.

Familieopstellingen werken met en door plaatsvervangende waarneming. Daarvoor dienen de representanten. In mijn seminaries let ik erop dat de representanten altijd gevraagd worden of zij de plaats en de rol op zich willen nemen. Representant zijn gebeurt steeds vrijwillig. Belangrijk is ook dat de therapeut erop let dat geen twee representanten in een opstelling staan die een relatie met elkaar hebben of familie van elkaar zijn. Dat zou tot vermenging met elementen uit de eigen persoonlijkheid of relatie kunnen leiden.
Representanten zijn nodig om het familiesysteem van iemand weer te geven. Hun eigen willen en wensen moeten zij voor die periode opzij zetten om plaats te maken voor de gedachten en gevoelens van de persoon die zij representeren. Dat is voor de meeste mensen gemakkelijker dan het lijkt.
Door dit te doen, leer je ongelooflijk veel. Je kunt aan den lijve ondervinden hoe ‘verstrikt zijn’ aanvoelt en je gaat zelf door de verschillende stadia heen tot aan de oplossing. Die ervaring kun je dan natuurlijk in je eigen leven gebruiken. Daardoor wordt een plaatsvervangend leerproces mogelijk.

 
Wat je als representant in het oog moet houden:

Blijf bij jezelf.

Vertrouw op je gevoel zoals je het waarneemt. De therapeut weet jouw authentieke waarneming te onderscheiden van je persoonlijke inbreng (dit is voor hem duidelijk voelbaar).

Neem waar wat waar te nemen valt.
- Laat alle lichamelijke reacties toe.
- Meet als het ware hoe je je op die plaats voelt en geef die informatie in een zo kort mogelijke formulering weer wanneer je erom gevraagd wordt. Als je bijvoorbeeld helemaal niets voelt, dan is dat je waarneming.
- Alles wat je opmerkt, hoort benoemd te worden, ook wanneer het ingaat tegen je eigen gevoel van rechtvaardigheid en waarden.
- Vermijd eigen conclusies en eigen interpretaties.
- De communicatie loopt via de therapeut. Je gaat nooit in discussie met een mederepresentant.
- Als iets je oplucht of er zijn andere lichamelijke reacties, laat die dan duidelijk zien.
- Wanneer er iets belangrijks verandert in je waarneming of je voelt dat er een belangrijke mededeling is, dan laat je dat de therapeut door een teken met de hand weten.
- Wanneer de therapeut je vraagt een zin te zeggen die voor jou niet klopt of iets niet precies genoeg benoemt, zeg dat dan.

Uit het boek: 'Familieopstellingen in de praktijk' van Indra Torsten Preiss

veel succes
Tip: ees de leesstukjes van mijn boek.