Familieopstellingen
Familieopstellingen nodigen mensen uit die een nieuwe toegangsweg tot een vervuld en gelukkig leven willen vinden.
Veel mensen hebben de ervaring dat ze ondanks intens werken aan zichzelf steeds opnieuw dezelfde problemen tegenkomen. Heel vaak weten ze niet waarom.
Ze zijn verstrikt in patronen die niet alleen uit de persoon zelf komen, maar uit hun familie van oorsprong onbewust zijn overgenomen.
Familieopstellingen maken de onbewuste patronen duidelijk die door generaties heen worden overgedragen.
Ze bieden oplossingen op een heel diep niveau en helpen om ons leven positief te veranderen.
 
Familieopstelling is een therapeutische methodiek.
Ze is bijzonder effectief en ophelderend.
Bert Hellinger heeft deze techniek in de laatste dertig jaar in Duitsland ontwikkeld. Nu is deze techniek zich wereldwijd aan het verspreiden. Over dit thema zijn talloze publicaties in verschillende talen verschenen en honderden Familieopstellingen zijn op video opgenomen. Het werd snel duidelijk dat familieopstellingen universeel bruikbaar zijn en alle persoonlijke, relationele, opvoedkundige en organisatorische problemen ermee behandelbaar zijn.
 
Wat mag je van een familieopstelling verwachten?
 • Helderheid in je leven.
 • Evenwichtige en bevredigende relaties.
 • Het oplossen van familiale verstrikkingen.
 • Je eigen echte plaats in je leven vinden.
 • Meer succes en creativiteit in al je levens-sfeeren.
 
Welke problemen kun je met familieopstellingen oplossen?
 • Je "draai" niet vinden.
 • Geen voldoening/bevrediging in het leven vinden.
 • Relatieproblemen, bindingsangst.
 • Onzekerheid, depressie en vermoeidheid.
 • Verslavingsgedrag en suïcidale neigingen.
 • Hyperaktiviteit, leermoeilijkheden.
 • Loopbaan en cariere beslissingen of problemen.
 • ...

Je kunt ook allerhande ziektesymptomen en organisatorische problemen (bvb. teambuilding) met vaak verrassende, positieve resultaten opstellen.

 
Werkwijze van familieopstellingen
Familieopstellingen worden meestal in een groep gedaan. Er zijn eendaagse, weekends of meerdaagse workshops met 15 tot 30 deelnemers. Op één dag worden 6 à 7 opstellingen gedaan.
Je hebt twee mogelijkheden om aan een workshop deel te nemen:
Je wilt iets waar je mee worstelt, je probleem, opstellen of je neemt deel als representant.
Voor meer info ivm zelf je familie opstellen of als representant deelnemen, lees eerste verder en klik dan de titels.
Een opstelling is onder bepaalde omstandigheden ook mogelijk tijdens een individuele sessie bij Indra. Tel: 0032 (0) 3 825 53 74
 
Achtergrond van familieopstellingen
Het werken met familieopstellingen volgens Bert Hellinger toont dat er een speciale verbinding bestaat tussen alle leden van de familie. Het wordt duidelijk dat we allemaal energetisch met elkaar verbonden zijn. Normaal geloven wij dat alleen die familieleden met wie we een persoonlijk contact hadden belangrijk voor ons zijn. Tot op bepaalde hoogte klopt dat. Bovenop bestaan er onzichtbare en in het gewone leven niet voelbare verbindingen met familieleden die we niet kenden of waarvan we niet eens gehoord hadden.
Dit werk maakt duidelijk dat in iedere familie onbewust en heel diep liggend een wetend veld -het familiegeweten bestaat. Dit familiegeweten is altijd op zoek naar balans. Als er in vroegere generaties onverwerkte gebeurtenissen zoals (vroeg)gestorven kinderen of ouders, zelfmoorden, geweld (oorlogsverleden), relatieproblemen, uitsluitingen, enz. gebeurd zijn, dan gaat dit familiegeweten de volgende generaties met gelijkaardige problemen confronteren tot er verwerking plaatsvindt. Dit familiegeweten zoekt er altijd naar dat de natuurlijke stroom van liefde wordt hersteld.

Door familieopstellingen is het mogelijk dat familiegeweten zichtbaar en ervaarbaar te maken. Wat wij te zien krijgen is dan ook een beeld dat veel dieper gaat dan onze verstandelijke ideeën over de familie. Alles wat verdrongen of onderdrukt wordt in een familie wordt onbewust en is via ons verstand niet toegankelijk. Stellen wij het in een familieopstelling op, door representanten voor ieder familielid te kiezen en hun volgens ons innerlijke beeld en gevoel een plaats in de ruimte te geven, dan maken wij dit onbewuste beeld zichtbaar. We geven het een gestalte. Omdat de representanten geen deel uitmaken van ons onbewuste familiegeweten, zijn zij er niet mee geïdentificeerd. Zo kunnen zij dat wat in het familiegeweten aanwezig is vrij aanvoelen -als het ware meten- en hun waarneming meedelen. Je kunt een opstelling beter niet met de familieleden zelf doen, omdat zij veel te sterk met hun familiegeweten verweven zijn.
Juist het feit dat de representanten onafhankelijk kunnen waarnemen, maakt het mogelijk onbewuste verbindingen, verstrikkingen genoemd, aan het licht te brengen. Met deze informatie worden, in afstemming met de representanten, oplossingen gezocht en gevonden en worden de representanten verplaatst tot er een meer harmonisch beeld ontstaat. Dit beeld wordt opgenomen door de persoon die ze heeft opgesteld. Dit nieuwe beeld vervangt dan het oude beeld. Precies zoals het oude beeld je leven onbewust bepaalde, zo bepaalt nu het nieuwe beeld je leven. Vanuit dezelfde onbewuste diepte manifesteren zich de daaruit voortvloeiende veranderingen in je leven.
 
Methodiek van familieopstellingen
In een familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij worstelt (familie, relatie, groep, symptoom) en kiest een representant voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. Hij plaatst de representanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte in relatie tot elkaar. Het magische aan dit werk is dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de echte personen. De therapeut werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing voor het probleem te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde opstelling gehaald om die op hem te laten inwerken en alle emotionele verstrikkingen los te laten

Tip: lees mijn boek.