Familieopstellingen volgens Bert Hellinger

Het werken met familieopstellingen volgens Bert Hellinger toont dat er een speciale verbinding bestaat tussen alle leden van de familie. Het wordt duidelijk dat we allemaal energetisch met elkaar verbonden zijn. Normaal geloven wij dat alleen die familieleden met wie we een persoonlijk contact hadden belangrijk voor ons zijn. Tot op bepaalde hoogte klopt dat. Bovenop bestaan er onzichtbare en in het gewone leven niet voelbare verbindingen met familieleden die we niet kenden of waarvan we niet eens gehoord hadden.
Dit werk maakt duidelijk dat in iedere familie onbewust en heel diep liggend een wetend veld bestaat. Dit wetend veld is altijd op zoek naar balans. Als er in vroegere generaties onverwerkte gebeurtenissen zoals (vroeg)gestorven kinderen, zelfmoorden, geweld (oorlogsverleden), relatieproblemen, uitsluitingen enz. gebeurd zijn, dan gaat dit wetende veld de volgende generaties met gelijkaardige problemen confronteren tot er verwerking plaatsvindt. Dit veld zoekt er altijd naar dat de natuurlijke stroom van liefde wordt hersteld. In de familieopstelling trachten we die balans te vinden en de natuurlijke stroom van liefde terug op gang te brengen.
Aanbevolen literatuur: 'Familieopstellingen in de praktijk',van Indra Torsten Preiss, uitg. Servire, ‘De verborgen dynamiek van familiebanden’ van Bert Hellinger, uitg. Altamira.

Methodiek van familieopstelling
In een Familieopstelling stelt de cli╬nt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij worstelt (familie, relatie, groep, symptoom) en kiest een representant voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. Hij plaatst de representanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte in relatie tot elkaar. Het magische aan dit werk is dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de echte personen. De therapeut werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing voor het probleem
te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde wordt de cli╬nt in de verbeterde opstelling gehaald om dat op hem te laten inwerken en alle emotionele verstrikkingen los te laten.

Deelname
Bij mij heb je twee manieren (met verschillende financi╬le bijdragen) om aan een familieopstelling deel te nemen:

  • jij hebt en vraag/thema en wil dat opstellen
  • jij bent deelnemer en bereid representant (plaatsvervanger) te zijn (dit is een zeer leerrijke en boeiende ervaring en een goede manier om kennis te maken met famillieopstellingen)

Wat heb je nodig voor een opstelling?
Om een opstelling te kunnen doen heb je de basisfeiten van je familie nodig.
Zie hiervoor de vragenlijst:

download pdf
bekijk vragen on line

Doe zeker de moeite om familieleden te contacteren om de nodige informatie te achterhalen.
Lees aub aandachtig het deel over de richtlijnen voor representanten.


Algemene voorwaarden en annulatievoorwaarden aub lezen voor inschrijving